Giỏ hàng

Zippo Vietnam

Meadow Iced World
28340
28340.
28340a

Meadow Iced World

SKU: 28340

850,000 
850,000 
  • Meadow Iced World
  • Meadow Iced World
  • Meadow Iced World
  • Meadow Iced World

Hình ảnh quả địa cầu trên nền bật lửa màu xanh lá.

Sử dụng bật lửa Zippo với phụ kiện Xăng – Bấc – Đá Zippo chính hãng để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu năng tốt nhất. Sản phẩm bao gồm: 01 hộp giấy thân thiện môi trường, 1 hướng dẫn sử dụng

Made in USA